เอ็กซอนโมบิลร่วมสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

ข่าวสาร 14 ม.ค. 2563

เอ็กซอนโมบิลร่วมสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation – iTIC) ในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน “Big Data and AI for Safer Roads” เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือ และการแบ่งปันข้อมูลในสังคม ต่อยอดการดำเนินงาน สู่การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะในประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.ทวีศักด์ บรรลือสินธุ์ (ที่3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมกับอีก18 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน “iTIC Forum 2019: Big Data and AI for Safer Roads”  เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาชนที่สนใจและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยเป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาประมวลผล พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่ข้อมูลแบบ Real-time สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง มุ่งลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน 


Image

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com