เอสโซ่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ประกาศว่า ดร. อดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป 

ข่าวสาร 4 ก.พ. 2563

เอสโซ่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการคนใหม่

พร้อมกันนี้ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด รวมถึง ประธานบริหารโครงการอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ  ผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ด้วย 

ดร. อดิศักดิ์  ดำรงตำแหน่งสืบต่อจาก มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก  ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. อดิศักดิ์ จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยทัลซ่า    รัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านประสบการณ์ในการทำงาน ดร. อดิศักดิ์  ได้เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลากหลายตำแหน่งตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมาในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งรวมถึงตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา บริษัทเอสโซ่ฯ   ผู้จัดการบริหารงานวิศวกรรมดูแลยุโรป/ตะวันออกกลาง/เอเชียแปซิฟิค ของ ExxonMobil Engineering Europe Limited  และนับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งดังที่ได้ประกาศในปัจจุบันนี้

Image

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com