เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์จากโรคโควิด-19

ขอนแก่น -  บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่โรงพยาบาล  อุบลรัตน์ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

ข่าวสาร 5 พ.ค. 2563

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์จากโรคโควิด-19

นาย มนต์ชัย ทองมีศรี (ที่ 3 จากขวามือ) ผู้จัดการศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง  และนาย วีระ ภูเพ่น(ที่ 2 จากขวามือ)  เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านปฏิบัติการและความปลอดภัยวิชาชีพ ได้มอบชุดอุปกรณ์ PPE ดังกล่าวให้แก่นายแพทย์ อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ คณะแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลอุบลรัตน์

“การทำงานด้วยความปลอดภัยถือเป็นนโยบายหลักในการทำงานของบริษัทฯ  และเมื่อเราได้ทราบว่าทางโรงพยาบาลมีความต้องการใช้อุปกรณ์ PPE เราจึงขอมีส่วนร่วมในการช่วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทำงานด้วยความปลอดภัย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19  ด้วยความห่วงใยและชื่นชมในการทำงานของฮีโร่ที่ทำงานเป็นด่านหน้าของเราในการต่อสู้กับภัยร้ายจากโรคระบาดครั้งนี้”  คุณมนต์ชัยกล่าว

ในขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องรวมถึง ในจังหวัดขอนแก่น ทางสาธารณสุขจังหวัดได้มีแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับทีมแพทย์และบุคลาการในการทำงานของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ทางเราได้ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องการใช้ PPE จึงได้นำมามอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลในท้องถิ่นให้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราชอิงค์ เป็นบริษัทในเครือ    เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย ดำเนินการศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติในบริเวณอำเภอ   น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้อนโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Image พิธีมอบ ที่ โรงพยาบาล อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น (จากภาพ ซ้ายไปขวา)นางสาว สุรดา โพธิ์ตาทอง พยาบาล โรงพยาบาลอุบลรัตน์พ.ญ. อภิสรา ธำรงวรางกูร แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุบลรัตน์นายแพทย์ อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์นาย มนต์ชัย ทองมีศรี ผู้จัดการศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง บ. เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นฯนาย วีระ ภูเพ่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านปฏิบัติการและความปลอดภัยวิชาชีพ บ. เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นฯนาง สุมนมาลย์ อุดรศรี พยาบาล โรงพยาบาลอุบลรัตน์
พิธีมอบ ที่ โรงพยาบาล อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น  (จากภาพ ซ้ายไปขวา) นางสาว สุรดา โพธิ์ตาทอง พยาบาล โรงพยาบาลอุบลรัตน์ พ.ญ. อภิสรา ธำรงวรางกูร แพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ นายแพทย์ อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ นาย มนต์ชัย ทองมีศรี ผู้จัดการศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง บ. เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นฯ นาย วีระ ภูเพ่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านปฏิบัติการและความปลอดภัยวิชาชีพ  บ. เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นฯ นาง สุมนมาลย์ อุดรศรี พยาบาล โรงพยาบาลอุบลรัตน์

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com