สโมสรพนักงานเอสโซ่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเด็กเล็กในชุมชนคลองเตยรวมมูลค่า 150,000 บาท

กรุงเทพ – พนักงานบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยร่วมกับสโมสรพนักงานเอสโซ่มอบสิ่งของและเงินบริจาคจากการขายสินค้าและร่วมทำบุญในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในชุมชนคลองเตย

ข่าวสาร 2 ส.ค. 2563

สโมสรพนักงานเอสโซ่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเด็กเล็กในชุมชนคลองเตยรวมมูลค่า 150,000 บาท

ดร. อดิศักดิ์    แจ้งกมลกุลชัย (ที่1 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ (ที่2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนพนักงานมอบเงินบริจาคและสิ่งของมูลค่า 150,000 บาทเพื่อช่วยเหลือเด็กๆในชุมชนคลองเตย ให้แก่ คุณบุณย์ปรียา ภัทรชาติโยธิน (ที่2 จากขวา) ประธานศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ คุณสุคนธ์ทิพย์ เทียนทอง (ที่1 จากขวา) หัวหน้าบ้านสมวัยคลองเตยจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิธีมอบจัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย    

“นับเป็นนโยบายของทางบริษัทฯ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับเรา ผมหวังว่าการบริจาคในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งสองแห่งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”  ดร. อดิศักดิ์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ กล่าว

คุณบุณย์ปรียา ประธานศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย กล่าวว่า  “ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มีจิตใจดีมาร่วมกันทำบุญทำกุศลด้วยใจรัก ทางศูนย์ฯ ไม่ได้ต้องการเพียงแค่กำลังทรัพย์ แต่ทางเรายังต้องการระดมสมองความคิดจากท่านทั้งหลาย มาช่วยกันพัฒนาเด็กของเราไม่ให้เป็นปัญหาทางสังคม ให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองและแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ได้ในอนาคต”

พร้อมกันนี้ คุณสุคนธ์ทิพย์ หัวหน้าบ้านสมวัยคลองเตยจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพิ่มเติมว่า “ทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ขอขอบพระคุณและรู้สึกซาบซึ้งใจในการให้ความสนับสนุนมูลนิธิในครั้งนี้  สิ่งของและเงินบริจาคที่ได้รับนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆในมูลนิธิ ซึ่งมีถึง 300คน ”

ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ได้จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหาเงินบริจาคช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้า เสื้อยืด หน้ากากผ้า รวมทั้งอาหารอร่อยจากร้านค้าชื่อดัง ระหว่างพฤษภาคมถึงกรกฏาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพนักงานของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 125 ปีในประเทศไทย   ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม 

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com