เอสโซ่ร่วมสนับสนุนและต่อยอดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชุมชน

ปราจีนบุรี –เอสโซ่ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฯ  และ Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดกิจกรรมขยายผลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสู่ชุมชน  เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

ข่าวสาร 15 ก.ย. 2563

เอสโซ่ร่วมสนับสนุนและต่อยอดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชุมชน
Image

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่6 แถวยืนจากซ้าย) กรรมการ  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาฉนวนกันความร้อนหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ” สำหรับชุมชนบ้านคลองหัวคู้  หมู่ที่ 10  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงงานที่ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29  โดยมี ดร.วิชัย ชื่นชาติ (แถวยืนที่ 5 จากขวา)  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี และ คุณเรไร สุดหา (แถวยืนที่ 3 จากขวา) ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านคลองหัวคู้ มาร่วมในกิจกรรมด้วย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันคัดเลือก 4 โครงงานจากทั้งหมด 40 โครงงานในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ที่น่าสนใจสำหรับนำไปขยายผลสู่ภาคปฏิบัติกับชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย

  • โครงงานระดับ ปวส.ได้แก่ โครงงานการพัฒนาฉนวนกันความร้อนหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่และยางพารา ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี กับ โครงงานการศึกษาและ พัฒนาอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการขึ้นรูปเส้นใยกล้วยเป็นภาชนะใส่อาหาร ให้มีคุณภาพในการกันน้ำของ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
  • โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกระดับ ปวช.ได้แก่  โครงงานการศึกษาอาหารของกิ้งกือที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณและการขับมูลของกิ้งกือของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปทำปุ๋ยการเกษตร กับ โครงงานฟิล์มเคลือบแผลจากเพคตินและแกนปลาหมึกกล้วยของวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา  เพื่อใช้ในการป้องกันน้ำเข้าแผล

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี และเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น และมีการคัดเลือกโครงงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างดี และส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com