เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” มอบทุนการศึกษากว่า 2.5 ล้านบาท

จันทบุรี: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล และโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบเงินกว่า 2.5 ล้านบาท ในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ภายใต้วิสัยทัศน์  เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า  ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา   

ข่าวสาร 18 พ.ย. 2563

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” มอบทุนการศึกษากว่า 2.5 ล้านบาท
Image

คณะผู้บริหารเอสโซ่ฯ นำโดย ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (แถวยืน ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (แถวยืน ที่ 7 จากขวา) กรรมการ และ คุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด    ขายปลีก ในความร่วมมือกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำโดย  ศ. ดร. สมพงษ์  จิตระดับ (ที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  และคุณภัทระ  คำพิทักษ์  (ที่ 5 จากขวา) กรรมการบริหาร กสศ.

ทุนการศึกษานี้ มาจากความร่วมมือของผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่  รวมถึง สโมสรพนักงานเอสโซ่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมระดมทุน โดยในปีนี้ ได้จำนวนมากถึง 2,533,957.81 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อจัดสรรสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ซึ่งอาจต้องหลุดจากระบบการศึกษา หากไม่ได้รับการสนับสนุนให้สามารถเรียนต่อได้ จากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่เรียกกว่าระบบ iSEE ของ กสศ. ที่มีการติดตามข้อมูลของนักเรียนถึงรายบุคคล

ในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจำนวน 258 ทุน ทุนละ 3,000 บาทให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายกองทุนเพื่อการศึกษา 25 แห่งในจังหวัดจันทบุรี พิธีมอบจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ ได้รับความอนุเคราะห์รถพยาบาลจากโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เพื่อคอยช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง 7-8 พฤศจิกายน 2563 ด้วย

กิจกรรม “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” นี้ ฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ร่วมกับ กสศ มาตั้งแต่ปี 2562  โดยได้เริ่มไปแล้วที่ จ. เพชรบุรี  จ. น่าน และ จ. นครนายก  และ ในปี 2563 นี้ ได้จัดสรรทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้แก่นักเรียนใน จ. จันทบุรี และจะขยายไปทั่วภูมิภาคยังจังหวัดต่างๆ ตามความต้องการเร่งด่วนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com