โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในพิธีเปิดส่วนจัดแสดง Forest of Asia

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคุณเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกันทำพิธีเปิดส่วนจัดแสดง Forest of Asia  ซึ่งโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาได้ให้การสนับสนุนทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงป้ายแสดงข้อมูลของสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม ได้ทราบถึงเรื่องที่น่าสนใจ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายในการศึกษาหาข้อมูลทางด้านทรัพยากรสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่  29 มีนาคม 2564 ณ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ. ชลบุรี

ข่าวสาร 18 พ.ค. 2564

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในพิธีเปิดส่วนจัดแสดง Forest of Asia

Forest of Asia นี้ เป็นส่วนจัดแสดงสัตว์หายากที่อาศัยอยู่ในป่าแถบเอเชียที่มีทั้ง สมเสร็จ จระเข้น้ำจืด ตะโขง เลียงผาเหนือ เม่นใหญ่แผงคอยาว เก้ง นกเงือกเล็ก นกเงือกกรามช้าง  ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง ชะนีเซียมัง ไก่ป่า และพันธุ์ไม้ในป่าดิบชื้น เป็นต้น

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ชลบุรี  ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีแบบครบวงจร  ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่  ความปลอดภัย  สุขอนามัย และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา:

โสพิศลดา ดำเนินพงษ์ โทร: 033-142426  Email: sopitlada.damnoenpong@exxonmobil.com

พัทธ์ธีรา ขนุนทอง โทร: 033-142724    Email: pattheera.khanunthong@exxonmobil.com