เอสโซ่และพนักงาน ร่วมกับสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการช่วยเหลือขนส่งผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกับสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นการเพิ่มเติมในโครงการ “รวมพลังใจชาวเอสโซ่สู้โควิด-19”

ข่าวสาร 5 ต.ค. 2564

เอสโซ่และพนักงาน ร่วมกับสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการช่วยเหลือขนส่งผู้ป่วยโควิด-19
Image จากภาพ:พิธีมอบจัดขึ้นที่สำนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ. นนทบุรี (จากซ้ายไปขวา)คุณอิทธิพล พิชัยกาล อุปนายกสโมสรพนักงานเอสโซ่,ดรทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัทเอสโซ่ฯ,คุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัทเอสโซ่ฯ,คุณกรรณิกา สุนทรัษฐานผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริษัท พีพีเค ปิโตรเลียม จำกัด,คุณวนิชยา ทองแนบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,คุณอนัญญา พันธ์คุณาวัฒน์ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,คุณกิตติพงษ์ สังข์อุบลผู้จัดการเขตการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทเอสโซ่ฯ, คุณณภัทร วรวิทย์อุดมสุขผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัทเอสโซ่ฯ
จากภาพ: พิธีมอบจัดขึ้นที่สำนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ. นนทบุรี  (จากซ้ายไปขวา) คุณอิทธิพล พิชัยกาล อุปนายกสโมสรพนักงานเอสโซ่, ดร ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัทเอสโซ่ฯ, คุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัทเอสโซ่ฯ, คุณกรรณิกา สุนทรัษฐาน ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริษัท พีพีเค ปิโตรเลียม จำกัด, คุณวนิชยา ทองแนบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, คุณอนัญญา พันธ์คุณาวัฒน์ ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, คุณกิตติพงษ์ สังข์อุบล ผู้จัดการเขตการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทเอสโซ่ฯ, คุณณภัทร วรวิทย์อุดมสุข ผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัทเอสโซ่ฯ

ในโอกาสนี้ คุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก และ ดร.ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้มอบบัตรเติมน้ำมันให้แก่ คุณวนิชยา ทองแนบ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และทีมงาน ที่มาร่วมรับมอบ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

คุณ เจษฎา ชั้นเชิงกิจ (ที่ 3 จากซ้าย)  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัทเอสโซ่ฯ กล่าวว่า “การบริจาคครั้งนี้ ต่อเนื่องจากที่เราได้มอบบัตรเติมน้ำมันไปในรอบแรกเมื่อกลางเดือน กรกฏาคม เป็นจำนวนเงิน 3 แสนบาท และพบว่าทางสถาบันฯ ยังต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมาก เราจึงได้บริจาคบัตรเติมน้ำมันเพิ่มเติมอีกในครั้งนี้ ด้วยมูลค่าถึง 1 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ สโมสรพนักงานเอสโซ่และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างเช่น โลตัส ซึ่งได้ร่วมช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอด เช่นกัน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นตัวแทนของทุกๆท่านที่มีจิตกุศลในครั้งนี้ และขอขอบคุณอีกครั้งที่ร่วมกันบริจาคบัตรเติมน้ำมันเพื่อช่วยเหลือให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกท่านและพวกเราทุกๆคนสามารถผ่านสถานการณ์แห่งความยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว และปลอดภัยนะครับ”

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com