เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน อำเภอน้ำพอง จ. ขอนแก่น

ขอนแก่น - บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน (Community Isolation) ณ อาคารวิทยาลัย เทคนิคน้ำพอง ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพองและที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ข่าวสาร 8 ต.ค. 2564

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน อำเภอน้ำพอง จ. ขอนแก่น
Image

ในโอกาสนี้ นายมนต์ชัย ทองมีศรี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง พร้อมด้วย นาย วีระ ภูเพ่น (ที่ 1 จากขวา) เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย เป็นตัวแทน มอบความสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่ นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง (ที่ 3 จากซ้าย) โดยมีนางศิริธร ยอดสะอึ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลน้ำพอง (ที่ 1 จากซ้าย) และนางสุรีรัตน์ ดาวเรือง หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลน้ำพอง (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมในพิธีรับมอบ ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน (Community Isolation) ที่จัดตั้งขึ้นนี้ ได้ใช้สถานที่ อาคารเรียนของวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง และอยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลน้ำพอง ซึ่งทำให้สามารถขยายเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาล จากเดิมมีอยู่ 80 เตียง เพิ่มอีก 50 เตียง รวมเป็นทั้งหมด 130 เตียง เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีขึ้น เนื่องจาก มีประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และ ประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง รอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน้ำพอง เป็นจำนวนมาก

ในขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงในจังหวัดขอนแก่นด้วยนั้น  ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นและได้สนับสนุนช่วยเหลือในโครงการจัดศูนย์ดูแลผู้ป่วยนี้ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอน้ำพองและโรงพยาบาลน้ำพอง ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกันในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com