โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในโครงการ Friends of Bangsaen Aquarium

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบเงิน 100,000 บาท  ให้แก่ รศ. ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสนับสนุนโครงการ “ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเลประจำปี 2564  Friends of Bangsaen Aquarium” พิธีมอบจัดผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom 

ข่าวสาร 19 ต.ค. 2564

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในโครงการ Friends of Bangsaen Aquarium
Image
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางทะเล รวมถึงการดูแลรักษาพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในเขตแนวปะการัง ในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งทางโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้ร่วมสนับสนุนมากว่า 11 ปีแล้ว 

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา:

โสพิศลดา ดำเนินพงษ์ โทร: 033-142426  Email: sopitlada.damnoenpong@exxonmobil.com

พัทธ์ธีรา ขนุนทอง โทร: 033-142724    Email: pattheera.khanunthong@exxonmobil.com