เอ็กซอนโมบิลขยายระยะเวลาสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

  • ขยายระยะเวลาสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติออกไปอีก 10 ปี
  • ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ำพองและแหล่งสินภูฮ่อมจะสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึงกว่า 1 ล้านครัวเรือน
  • เป็นการขยายระยะเวลาสัญญาการซื้อขายสืบเนื่องจากการขยายสัมปทานการผลิตกับกระทรวงพลังงานออกไปอีก 10 ปีเมื่อต้นปีนี้

ข่าวสาร 3 พ.ย. 2564

เอ็กซอนโมบิลขยายระยะเวลาสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

กรุงเทพ ประเทศไทย – บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้ขยายระยะสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกไปอีก 10 ปี ระหว่างปี 2564-2574 โดยมีอัตราการจัดส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณสูงสุดที่ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ดร. อดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย ผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้กล่าวว่า “การขยายระยะเวลาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่เราต่ออายุสัมปทานกับทางรัฐบาลไปเมื่อต้นปี ซึ่งได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย  ในฐานะหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปีในการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบนบกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เรายินดีที่ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมลงทุนอื่นๆ เพื่อความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ”

รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ คุณชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย กล่าวว่า “จากประสบการณ์ทำงานด้วยความปลอดภัยและไว้วางใจได้มาอย่างยาวนาน เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย คู่ค้าผู้ร่วมทุน และชุมชน ในการส่งมอบพลังงานสะอาดต่อไปอีก 10 ปี”

ก๊าซที่ผลิตได้จากแหล่งก๊าซธรรมชาติ ในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ จากแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี จะจัดส่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้แสงสว่างได้ถึงกว่า 1 ล้านครัวเรือน ก่อให้เกิดการจ้างงาน สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และใช้สำหรับภาคขนส่ง ผ่านสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522   โดยได้ลงนามสัญญาขยายสัมปทานกับกระทรวงพลังงานไปเมื่อเดือนมีนาคม 2564 นี้  และมีสัมปทานร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ ในศูนย์ผลิตก๊าซธรรมสินภูฮ่อม ที่จังหวัดอุดรธานี ในพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์ก๊าซธรรมชาติน้ำพองด้วย


เกี่ยวกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งทางด้านพลังงานและปิโตรเคมี   โดยได้ดำเนินงานที่แหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และ เริ่มการผลิตจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2533  สัมปทานการผลิตก๊าซธรรมชาตินี้ เป็นการร่วมลงทุนของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ในสัดส่วน 80% และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 20%  และในปี พ.ศ. 2547 ได้ร่วมลงทุนในสัมปทานสินภูฮ่อม 10% ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง 60 กิโลเมตร  และ เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ. 2549

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com