เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษมในวัดพุทธเกษม

ขอนแก่น – บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม ในวัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสุขอนามัยที่ดี และให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ข่าวสาร 10 ก.พ. 2565

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษมในวัดพุทธเกษม
Image

ในโอกาสนี้ คุณวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร (ที่ 1 จากขวา - แถวหลังสุด)  รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้มอบการสนับสนุนดังกล่าวให้แก่พระครูสุตศาสนการ (ที่ 2 จากขวา - แถวหลังสุด) เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษม พิธีมอบจัดขึ้นในบริเวณสำนักงาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เมื่อเร็วๆนี้

วัดพุทธเกษมได้เปิดโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับครอบครัวที่ยากไร้ ให้ลูกหลานมีความรู้ มีอาชีพติดตัวเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษมขึ้น และเปิดสอน 2 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 511 คน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นแอนด์โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ทำธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และร่วมลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ที่อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยได้ดำเนินงานที่แหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และ เริ่มการผลิตจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2533  สัมปทานการผลิตก๊าซธรรมชาตินี้ เป็นการร่วมลงทุนของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ในสัดส่วน 80% และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 20% โดยมีทีมทำงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อส่งมอบพลังงานให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงหนือด้วยความปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com