เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์สนับสนุนงานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น -  บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนการรณรงค์การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ แปลงนาเกษตรกร หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาไทย โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

ข่าวสาร 21 มิ.ย. 2565

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์สนับสนุนงานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น
EMEPKI supports rice and farmer day

ในโอกาสนี้ นาย วีระ ภูเพ่น (ที่ 1 จากซ้าย)  เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย เป็นตัวแทน มอบเงินจำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ให้แก่ นายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกุดน้ำใส เป็นตัวแทนรับมอบการสนับสนุนในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

การทำนาหยอด เป็นวิธีการปลูกข้าวที่อาศัยน้ำฝน และนิยมทำในพื้นที่ที่การกระจายของฝนไม่แน่นอน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com