โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทเอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ข่าวสาร 12 ก.ค. 2565

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรมมาช่วย...ด้วยรัก ครั้งที่ 16 นี้ จัดขึ้น ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา โดยมีพนักงานกว่า 90 คน ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นตะแบก, อินทนิล, กระทิง, กระโดน, ประดู่, นนทรี, แคนา, ราชพฤกษ์ และเสลา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 นายสุชาติ กล่าวว่า “ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่เราได้มาช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงกลั่นฯ ของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เพราะต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้น สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้น ต้นไม้ 60 ต้น จากความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราในวันนี้ จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 540 – 900 กิโลกรัมต่อปี และยังช่วยดักจับฝุ่นและมลพิษในอากาศได้มากถึง 80 กิโลกรัมต่อปีอีกด้วย”

กิจกรรมมาช่วยด้วยรักในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงกลั่นฯ ได้ให้การสนับสนุน และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีจิตอาสา ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมที่เคยจัดกันมา ได้แก่ โครงการปลูกป่าและทำความสะอาดป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้  ปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทย สร้างบ้านให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  กิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท เอสโซ่ฯ และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา:

โสพิศลดา ดำเนินพงษ์ โทร: 033-142426  Email: sopitlada.damnoenpong@exxonmobil.com

พัทธ์ธีรา ขนุนทอง โทร: 033-142724    Email: pattheera.khanunthong@exxonmobil.com