125 ปี เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

วิดีโอ ที่จัดทำเป็นพิเศษเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย จัดฉายเป็นครั้งแรกในงานฉลอง 125 ปี เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

125 ปี เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย