การฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยี VR

การฝึกอบรมในการช่วยชีวิตของเรา มีหลายรูปแบบรวมทั้งการจําลองเหตุการณ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย

การฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยี VR