ความผูกพันต้องใช้เวลา

ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อฉลอง 125 ปี ของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562  

ความผูกพันต้องใช้เวลา
ความยาว 2 นาที