ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีบ้านแหลมฉบัง

เอสโซ่เชื่อว่า เมื่อผู้หญิงมีโอกาสสร้างรายได้ เธอจะนำรายได้นั้นมาใช้ดูแลสุขภาพ การศึกษา และความเป็นอยู่ของครอบครัว ซึ่งจะสร้างผลดีเท่าทวีคูณให้กับสังคม เราจึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีบ้านแหลมฉบังขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมอาชีพ แนะนำด้านการตลาด และพื้นที่จัดจำหน่ายให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้หญิงสามารถก้าวไปเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ เพิ่มพูนรายได้ทั้งหลักและรอง รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนโดยรอบ

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีบ้านแหลมฉบัง