ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

จดหมายจากประธานกรรมการเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น

เป็นเวลา 135 ปีแล้วที่เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (“เอ็กซอนโมบิล” หรือ “เรา”) ได้ก่อตั้งขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่ง อันเกิดจากการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี วินัยทางการเงิน และบุคลากรชั้นนำของโลก สิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถส่งมอบพลังงานให้แก่ลูกค้า และผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างปลอดภัยและมั่นคง ไม่เว้นแม้แต่ในสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำที่บริษัทเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เราจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและชุมชนของเรา เราจึงยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ความมีส่วนร่วมในสังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ผมยินดีที่จะนำเสนอรายงานความเป็นองค์กรพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะอธิบายองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของการปฏิบัติงานและเป้าหมายของเอ็กซอนโมบิล ท่านจะเห็นว่าในเรื่องความเป็นองค์กรพลเมืองดีนั้น เราได้ใช้วิธีการและแนวทางที่เข้มงวดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ 

ความพยายามรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชน คือหัวใจของสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวัน เราพยายามทุกวิถีทางที่จะให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เราภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำทางธุรกิจในด้านการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมทางด้านความปลอดภัย ใน พ.ศ. 2559 เราสามารถบรรลุอัตราการเกิดเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงานของพนักงานน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีสถิติการเกิดเหตุ 0.029 ครั้ง ต่อชั่วโมงทำงาน 200,000 ชั่วโมง ซึ่งลดลงมาจากปี พ.ศ. 2543 ถึงมากกว่าร้อยละ 80 

ในขณะที่เราจัดหาพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราก็ได้พัฒนาวิธีจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมๆ กันด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้กระตุ้นให้เกิดมาตรการต่างๆ ทั้งจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้บริโภค เราสนับสนุนข้อตกลงปารีส และเล็งเห็นว่าเป็นกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับความท้าทายนี้ 

ในส่วนของเรา เอ็กซอนโมบิลยังคงดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ  และช่วยให้ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกของผู้บริโภคลดลง โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา  เรามีการลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมแล้วกว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างเช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  รวมถึงการดักจับและจัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมๆ กันก็ยังทำการวิจัยหาแหล่งพลังงานแบบใหม่อย่างเช่น เชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่าย ควบคู่ไปด้วย

ในฐานะบริษัทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกมากกว่า 2,200 คน เอ็กซอนโมบิลจะยังคงดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและสังคมต่อไป  ผมได้เห็นพลังของนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ  ออกมาจากหน่วยงานวิจัยของเรา และผมเชื่อมั่นว่าสำคัญยิ่งในการก้าวไปข้างหน้า

เรายังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันยาวนานกับชุมชนและรัฐบาลของแต่ละประเทศทั่วโลก เราเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมผ่านทางการปฏิบัติงานของเราโดยเน้นการจ้างแรงงานคุณภาพในท้องถิ่น และสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ  ใน พ.ศ. 2559 เราได้สนับสนุนเงินจำนวนกว่า 242 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ชุมชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ผมภาคภูมิใจในผลการดำเนินงานด้านองค์กรพลเมืองดีของเอ็กซอนโมบิล และมุ่งหวังที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อมอบอนาคตที่เข็มแข็งยิ่งขึ้นแก่บริษัทของเรา และแก่ชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่

เรายินดีรับฟังทุกความเห็นจากผู้ถือหุ้น โดยส่งความเห็นได้ที่ exxonmobil.com/citizenship.

ดาเร็น วู้ด
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปิด