ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

รายงานความเป็นองค์กรพลเมืองดีของเรา  อธิบายแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการธุรกิจของเราทั่วโลก และมาตรการที่ใช้ในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

จดหมายจากประธานกรรมการเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น

ผมยินดีที่จะนำเสนอรายงานความเป็นองค์กรพลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะอธิบายองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของการปฏิบัติงานและเป้าหมายของเอ็กซอนโมบิล ท่านจะเห็นว่าเรายังคงดำเนินงานอย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจของเราเป็นองค์กรพลเมืองดี

ปิด