ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา
art

ศิลปวัฒนธรรม

เราร่วมอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าความงามแห่งศิลปะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ด้วยการส่งเสริมให้ศิลปินได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานและยกระดับมาตรฐานงานศิลป์ไทย

ส่งเสริมผลงานศิลปะดีเด่นในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เราส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้มีพื้นที่ที่จะแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานต่อสาธารณชน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ จะถูกนำมาจัดแสดงในงานศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และนิทรรศการในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่ และนำไปสู่การพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยต่อไป

ปิด