ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

การศึกษา

เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงมีประวัติอันยาวนานในการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาต่างๆ

ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาระดับสูง และความจำเป็นในการพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เอสโซ่ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งกองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีขึ้น และยังคงสนับสนุนกองทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบทุนการศึกษามากกว่า 2,100 ทุน รวมกว่า 15.7 ล้านบาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ 

Esso-Rattanakosin Scholarship

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

เพื่อผลักดันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  (STEM)  ในระดับอาชีวศึกษา  บริษัท ได้สนับสนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่-อาชีวศึกษา มาเป็นเวลามากกว่า 26 ปี

เอสโซ่ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ให้มีโอกาสคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค้นคว้าและวิจัยผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีหลายผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในต่างประเทศ และได้รับการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์

Esso Vocational contest

ปิด