ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

สุขภาพ

บริจาครถรถตู้เย็นขนส่งโลหิตและรถตู้เย็นขนส่งพลาสมาให้แก่สภากาชาดไทย

เอสโซ่ ได้บริจาครถตู้เย็นขนส่งโลหิตจำนวน 4 คัน ให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ซึ่งรถตู้เย็นขนส่งโลหิตที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบถ้วนจะสามารถเก็บรักษาโลหิตที่ขนส่งให้มีคุณภาพดี และช่วยให้การดำเนินงานและการขนส่งโลหิตจากหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปยังศูนย์บริการโลหิต มีความสะดวกและทันท่วงทียิ่งขึ้น

blood van

นอกจากนี้ เอสโซ่ยังได้บริจาครถตู้เย็นขนส่งพลาสมา สำหรับการขนส่งพลาสมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 13 แห่งทั่วประเทศ ไปยัง “ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา” ที่อำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี

ปิด