ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เราได้สนับสนุนการจัดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่และจัดแสดงผลงานศิลปกรรมและหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ที่มีความโดดเด่น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่งานศิลปาชีพอันเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทยแล้ว รายได้จากผลงานที่นำมาวางจำหน่าย ยังนำไปช่วยสมทบทุนการฝึกอบรมเกษตรกรในชุมชนสืบต่อไป ถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลูกหลานที่มีเวลาว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

bangsai

จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีในเขตแหลมฉบัง

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มรายได้ให้กับสตรีในชุมชนแหลมฉบัง พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย การประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น พิจารณาความต้องการของตลาด ให้การฝึกอบรมอาชีพ เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในชุมชน รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น ตลอดจนการหาแหล่งจำหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชนอีกด้วย ศูนย์แห่งนี้ จะดำเนินงานโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนชาวบ้าน 10 แห่ง ที่อยู่รอบโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

skill center batik

จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อผู้พิการ

เอสโซ่ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อผู้พิการที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ทั้งนี้ เอสโซ่ยังได้ส่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือสองไปตรวจเช็คที่ศูนย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้พิการได้มีโอกาสฝึกซ่อมและพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ศูนย์ดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือสองจะถูกส่งมอบไปยังโรงเรียน หน่วยงาน และชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือสองกว่า 250 เครื่อง ให้แก่ 27 หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

father ray

ปิด