ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ความปลอดภัยบนท้องถนน

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา นอกจากความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแล้ว เรายังมุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวให้กับชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ ความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นประเด็นสำคัญในระดับประเทศ เราจึงได้ร่วมสนับสนุนวาระแห่งชาติในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง

โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก”

ด้วยความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เอสโซ่ ได้สนับสนุนโครงการรณรงค์ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่ด้วยความปลอดภัย และการแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ทั่วไป รวมถึงการสาธิตการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยและเครื่องหมายจราจรแก่เยาวชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

road safety

ปิด