ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ในขณะที่เราพัฒนาทรัพยากรน้ำมันและก๊าซเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก  เราก็สร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต่างๆ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

art

ศิลปวัฒนธรรม

เราร่วมอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าความงามแห่งศิลปะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ด้วยการส่งเสริมให้ศิลปินได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานและยกระดับมาตรฐานงานศิลป์ไทย

nsm kid

การศึกษา

เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงมีประวัติอันยาวนานในการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาต่างๆ

blood van

สุขภาพ

เอสโซ่ ได้บริจาครถตู้เย็นขนส่งโลหิตจำนวน 4 คัน ให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ซึ่งรถตู้เย็นขนส่งโลหิตที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบถ้วนจะสามารถเก็บรักษาโลหิตที่ขนส่งให้มีคุณภาพดี 

Skill Center

งานชุมชนและสังคม

เอสโซ่ พยายามมีส่วนเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในทุกๆ ที่ที่เราปฏิบัติงาน ในขณะที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

road safety

ความปลอดภัย

เรามุ่งเน้นอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่

mangrove near sriracha refinery

สิ่งแวดล้อม

นอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรายังร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ให้ความรู้ พิทักษ์ และอนุรักษ์วิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบๆ โรงกลั่น รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย

ปิด