ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

เราไม่เพียงแต่บริจาคให้แก่องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่ตั้งอยู่ทั่วโลกเท่านั้น  แต่เราได้ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อีกด้วย ในปี พ.ศ. 2558 บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น  ฝ่ายต่างๆ  และบริษัทในเครือของเรา รวมทั้งกองทุนเอ็กซอนโมบิล ได้บริจาคเงินสด สิ่งของ และบริการทั่วโลก คิดเป็นเงินรวม  227 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยแบ่งเป็นการสนับสนุนชุมชนในสหรัฐอเมริกา 107 ล้านเหรียญสหรัฐและการสนับสนุนชุมชนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 120 ล้านเหรียญสหรัฐ

gwim_pda

รายงานการบริจาคทั่วโลก

โครงการหลักของเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี การขจัดโรคมาลาเรีย และการพัฒนาการศึกษา

ปิด