ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

รายงานการบริจาคทั่วโลกประจำปีพ.ศ. 2558

เอ็กซอนโมบิล มีกลยุทธ์การให้บริจาคแก่ชุมชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เราให้ความสำคัญกับการให้บริจาคแก่โครงการหลักที่ริเริ่มโดยบริษัทฯ  เพื่อพัฒนาการศึกษา ต่อสู้กับโรคมาลาเรีย และส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิง  โครงการทั้งหมดนี้สนับสนุนวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจและค่านิยมของบริษัท ดังนั้น เราจึงให้บริจาคแก่โครงการต่างๆ ในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ที่สอดคล้องกับโครงการหลักที่ริเริ่มขึ้น นับจากโครงการที่ริเริ่มโดยพนักงานเพื่อบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เราพิจารณาวัตถุประสงค์ในการพัฒนาของชุมชนแต่ละแห่ง เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะให้บริจาคที่ไหน เมื่อใด และด้วยวิธีการอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเรามักจะให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมของผู้ถือประโยชน์ร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจและสังคม

การให้บริจาคทั่วโลกของเรา รวมถึงการบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และการให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสังคมอีกด้วย ในพ.ศ. 2558 เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หน่วยงานต่าง ๆ และบริษัทในเครือ รวมทั้งมูลนิธิเอ็กซอนโมบิล  ได้บริจาคเงินสด สิ่งของ และบริการทั่วโลกรวมมูลค่า 227 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยแบ่งออกเป็นการสนับสนุนชุมชนในสหรัฐอเมริกา 107 ล้านเหรียญสหรัฐและการสนับสนุนชุมชนในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 120 ล้านเหรียญสหรัฐ

พนักงานและพนักงานเกษียณของเอ็กซอนโมบิล  ได้บริจาคเงินมากกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐในพ.ศ. 2558 ผ่านโครงการบริจาคร่วมกับเอ็กซอนโมบิล (Matching Gift) โครงการบรรเทาภัยพิบัติ และโครงการบริจาคของพนักงาน ในปี พ.ศ. 2558  เอ็กซอนโมบิล ร่วมกับพนักงานและพนักงานเกษียณ ได้บริจาคเงินรวมกันถึง 268 ล้านเหรียญสหรัฐ

พนักงานของเราทั่วโลกมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับเด็กนักเรียน สนับสนุนธนาคารอาหารในท้องถิ่น และให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม   โครงการอาสาสมัครที่บริษัทให้การสนับสนุน เปิดโอกาสให้พนักงานของเอ็กซอนโมบิลมากกว่า 15,300 คนและพนักงานเกษียณ รวมทั้งครอบครัวของพวกเขา ได้สละเวลารวมประมาณ 629,700 ชั่วโมงเพื่อเป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรการกุศลเกือบ 5,000 แห่งใน 34 ประเทศในพ.ศ. 2558

รายงานต่อไปนี้จะเน้นถึงการให้บริจาคทั่วโลกของเอ็กซอนโมบิลในพ.ศ. 2558 องค์กรต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเงินสนับสนุนอย่างน้อย 5,000 เหรียญสหรัฐมีรายชื่ออยู่ในรายงาน และมีข้อมูลสรุปการบริจาคของเราในประเทศอื่น ๆ นอกสหรัฐอเมริกา การบริจาคที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หน่วยงานต่างๆ และบริษัทในเครือ รวมถึง XTO Energy Inc. และมูลนิธิเอ็กซอนโมบิล   

 
ปิด