ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

เอ็กซอนโมบิล เป็นบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานโลก อีกทั้งยังเป็นเจ้าของแหล่งปิโตรเลียมชั้นนำของอุตสาหกรรม และดำเนินธุรกิจการกลั่นและค้าน้ำมัน รวมถึงผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร

สมัครงาน

เอ็กซอนโมบิล เป็นบริษัทที่น่าทำงานและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ และทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีอิสระทางความคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขอเชิญสำรวจโอกาสในการทำงานกับเรา

staff

หลักการของเรา

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เราจำเป็นต้องมีผลการดำเนินงานด้านการเงินและผลการปฏิบัติงานที่เหนือระดับอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมันในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมระดับสูงไปพร้อมๆ กัน 

ประวัติ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เอสโซ่”) เป็นหนึ่งใน บริษัทที่ดำเนินกิจการกลั่นและค้าน้ำมันครบวงจรชั้นนำของไทย มีประวัติอันยาวนานเป็นที่น่าภาคภูมิใจ

ความปลอดภัยและสุขภาพ

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อมาตรฐานด้านจริยธรรมระดับสูง การปฏิบัติตามกฎหมาย และความซื่อสัตย์ได้สะท้อนให้เห็นในนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานของเราทั่วโลก

ปิด