ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา
staff

มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct)  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องทำความเข้าใจนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการดำเนินธุรกิจดังกล่าว และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หลักการของเรา

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เราจำเป็นต้องมีผลการดำเนินงานด้านการเงินและผลการปฏิบัติงานที่เหนือระดับอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมันในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมระดับสูงไปพร้อมๆ กัน 

ปิด