ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

หลักการของเรา

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เราจำเป็นต้องมีผลการดำเนินงานด้านการเงินและผลการปฏิบัติงานที่เหนือระดับอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมันในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมระดับสูงไปพร้อมๆ กัน 

หลักการต่อไปนี้เป็นแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ของเรากับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรา:

ผู้ถือหุ้น

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวที่ผู้ถือหุ้นมอบความไว้วางใจให้กับเรา โดยการดำเนินธุรกิจที่ได้รับผลกำไรและมีความรับผิดชอบ เราคาดว่าผู้ถือหุ้นของเราจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเป็นรางวัล ความมุ่งมั่นนี้ช่วยผลักดันการจัดการองค์กรของเรา

ลูกค้า

ความสำเร็จต้องอาศัยความสามารถของเราในการทำให้ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงความชอบของตนเองอยู่ตลอดเกิดความพึงพอใจได้อย่างคงเส้นคงวา เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งใหม่และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้

พนักงาน

พนักงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมของเราเอื้อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีค่า เพื่อจะอาศัยความได้เปรียบนี้ เรามุ่งมั่นที่จะว่าจ้างและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพมากที่สุด และเพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับความสำเร็จผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เต็มไปด้วยความหลากหลายและมีลักษณะพิเศษโดยการสื่อสารที่เปิดกว้าง ความไว้วางใจ และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

ชุมชน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองภาคองค์กรที่ดีในสถานที่ตั้งทุกแห่งที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก เราจะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด และให้ความเคารพวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น เหนือกว่าวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทั้งหมด เราจะทุ่มเทเพื่อการดำเนินงานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ต้องการเป็นผู้นำที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับธุรกิจของเราในทุกด้าน ซึ่งทำให้ต้องมีการใช้ทรัพยากรขององค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การปฏิบัติงาน เทคโนโลยี และบุคลากรอย่างชาญฉลาด และมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

ในขณะที่เรามีความยืดหยุ่นเพื่อปรับเปลี่ยนตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ลักษณะของธุรกิจของเรายังคงต้องการวิธีการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยะยาว เราจะพยายามปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและผลิตภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการเรียนรู้ การแบ่งปัน และการใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด เราจะปฏิบัติตนอย่างมีวินัย และเลือกสรรในการประเมินโอกาสของการลงทุนต่าง ๆ ที่มีให้กับเรา เราจะมองหาการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เราต้องการบรรลุเป้าหมายของเราโดยการดำเนินแผนธุรกิจของเราอย่างไม่มีข้อบกพร่อง และโดยการปฏิบัติตามหลักการที่เป็นแนวทางเหล่านี้และนโยบายพื้นฐานที่ตามมา

ปิด