ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เอ็กซอนโมบิลให้ความสำคัญสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กรของเรา ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานของเราเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การกำกับดูแลองค์กรที่แข็งแกร่งจำเป็นต้องมีการคาดหวังในจริยธรรมขั้นสูง และความซื่อตรงในกิจกรรมทางธุรกิจและการตัดสินใจลงทุนทั้งหมด 

ปรัชญาความปลอดภัยของเรา

ที่เอ็กซอนโมบิล เราเชื่อมั่นว่า การจัดหาพลังงานตามความต้องการของโลก พร้อมกับการปกป้องดูแลผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้ 

refinery engineer

ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS)

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ เราดำเนินงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลูกค้า และชุมชน

ปิด