ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกของเอ็กซอนโมบิล เราสามารถผลิตสารอะโรเมติกส์ในรูปพาราไซลีนเป็นหลัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (Purified Terephthalic Acid: PTA) ซึ่งนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตแผ่นฟิล์มโพลิเอสเตอร์ บรรจุภัณฑ์เรซิน และสิ่งทอ

โรงงานอะโรเมติกส์ของเรา ผลิตพาราไซลีน โดยใช้รีฟอร์เมต (reformate) มิกซ์ไซลีน (mixed xylene) และไฮโดรเจนเป็นวัตถุดิบ มีกำลังการผลิตพาราไซลีนปีละ 500,000 ตัน

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์ของเราจะจำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจต่างๆ ในประเทศเป็นหลัก 

สารทำละลาย

หน่วยผลิตสารทำละลาย (solvent production unit) ของเรา มีกำลังการผลิตปีละ 50,000 ตัน โดยมีผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

  1. สารทำละลายไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฮกเซน (Hexane) ซึ่งใช้ในการผลิตน้ำมันพืช สำหรับบริโภคได้และใช้เป็นสารนำพา (carrier) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
  2. ตัวทำละลายยาง (rubber solvent) ซึ่งนำไปใช้เป็นกาว (adhesive) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตยางรถยนต์
  3. White spirit ใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบสีและพ่นสี และ
  4. Exxsol D80 ซึ่งใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม รวมทั้งงานโลหะต่าง ๆ

นอกจากนี้ เรายังนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายประเภท high aromatics ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์ และอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง

สารพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizers)

เรายังจำหน่ายสารพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizers) สำหรับนำไปใช้งานในด้านต่างๆ ในประเทศไทย

• หากสนใจเคมีภัณฑ์อันหลากหลายของเรา โปรดคลิก ExxonMobil Chemicals (ภาษาอังกฤษ)

ปิด