ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันพุธ 1 ต.ค. 2557  

เอสโซ่ และ เอ็กซอนโมบิล มอบรางวัลการศึกษาบุตรพนักงาน

กรุงเทพฯ - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดีให้กับบุตรพนักงานของเอสโซ่และเอ็กซอน โมบิล ประจำปี 2557

นายนีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นประธานในงาน “พิธีมอบรางวัลการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดี แก่บุตรพนักงานของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ประจำปี 2557” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ ได้มีการมอบทุนจำนวนทั้งสิ้น 491 ทุน คิดเป็นเงินรางวัลรวม 1,455,000 บาท สำหรับบุตรพนักงานที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงปริญญาตรี

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าทางการศึกษาและเป็นกำลังใจสำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี โดยหลังจากการก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2515 บริษัทได้มอบรางวัลการศึกษาแก่บุตรพนักงานอย่างต่อเนื่อง และได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 11,000 ทุน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 24 ล้านบาท

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด