ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันจันทร์ 20 ต.ค. 2557  

เอสโซ่ ส่งเสริมผลงานศิลปะดีเด่น ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60

กรุงเทพฯ – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและยกระดับมาตรฐานงานด้านศิลปะให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางต่อสาธารณชน

มร. นีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60 เมื่อเร็วๆ นี้ ในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการฯ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

เอสโซ่ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 32 เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสืบสานผลงานด้านศิลปะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อสังคมขององค์กร

ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ จะจัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน หลังจากนั้น จะแสดงนิทรรศการในส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ตามลำดับ

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด