ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันพฤหัสบดี 4 ธ.ค. 2557  

เอสโซ่ (ประเทศไทย) รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ให้แก่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มร. แพทริค เมอร์ฟีย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ มร. ดาเรน บัคลีย์ ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง และ รางวัล Creative Partnership designation ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2014 ให้แก่ มร. นีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานฉลองโครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยในปีนี้ เอสโซ่ได้รับรางวัลระดับทอง เนื่องจากได้รับรางวัลเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน พิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นนี้ จัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และ การทำงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในขณะเดียวกัน รางวัล Creative Partnership designation เป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อยกย่องสมาชิกที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการจัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท เอสโซ่ฯ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการพัฒนาสังคม และการทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐฯ เช่น การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชน กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความปลอดภัย การพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด