ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันพฤหัสบดี 29 ม.ค. 2558  

รถตู้เย็นขนส่งโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย

กรุงเทพฯ – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น้อมเกล้าฯ ถวายรถตู้เย็นขนส่งโลหิตแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อใช้ในงานของศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่บริษัทเอสโซ่ ฯ ดำเนินกิจการมาครบรอบ 120 ปีในประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายรถตู้เย็นขนส่งโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นคันที่ 4 ที่บริษัทเอสโซ่ฯ ได้บริจาคต่อเนื่องมา โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ อาคารสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

รถตู้เย็นบรรทุกโลหิตนี้ สามารถเก็บรักษาโลหิตที่ขนส่งให้มีคุณภาพดี เป็นการอำนวยความสะดวกและให้ทันต่อการทำงานของสภากาชาดไทย

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด