ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันพฤหัสบดี 5 ก.พ. 2558  

เอสโซ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนและเด็กนักเรียน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนและเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสนับสนุนสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยพิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์ แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย

บริษัทเอสโซ่ฯ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมสู่ชมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการให้บริการทางการแพทย์ พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะอีกด้วย

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด