ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันพุธ 11 มี.ค. 2558  

เอ็กซอนโมบิล จัดอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐานและการใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน

กรุงเทพฯ - บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยได้ติดตั้งเครื่องช่วยฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator หรือ AED) เพื่อช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน พร้อมทั้งฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน ให้แก่พนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์

มร. นีล เอ. แฮนเซ็น  ผู้จัดการใหญ่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ AED ซึ่งจะนำไปติดตั้งในที่ทำงานของบริษัท โดยความร่วมมือกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย พบว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันส่วนใหญ่ เริ่มต้นจากจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ซึ่งอาจสามารถช่วยให้ฟื้นคืนมาได้ ถ้าได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว โดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจากอุปกรณ์ AED โดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าการใช้ AED ในผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากภาวะนี้ เมื่อใช้ควบคู่ไปกับการกดหน้าอกด้วยเทคนิคการช่วยฟื้นคืนชีวิต (CPR)

ทางบริษัทจะติดตั้งอุปกรณ์ AED จำนวน 40 ชุดในสถานที่ทำงานของบริษัท ทั้งที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ สามแห่ง โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ศูนย์ผลิตก๊าซที่ จ. ขอนแก่น และคลังน้ำมันของเอสโซ่ทุกแห่ง ซึ่งตามข้อมูลที่ได้จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินพบว่า การใช้อุปกรณ์ AED นี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายในประเทศไทย และเอ็กซอนโมบิล เป็นหนึ่งในบริษัทเริ่มแรกของประเทศไทยที่ติดตั้ง อุปกรณ์แบบนี้ ในที่ทำงาน สำหรับทางบริษัทเอง จะมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ AED รวมถึงมีมาตรการในการดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด