ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันจันทร์ 16 มี.ค. 2558  

เอสโซ่มอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรุงเทพฯ – เอสโซ่มอบทุนการศึกษาจำนวน 60 ทุน มูลค่ารวม 600,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีนี้

มร. นีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”

เอสโซ่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 60 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และกำลังศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในระดับสูงเพื่อการพัฒนาสู่อนาคต บริษัท เอสโซ่ฯ จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดตั้งกองทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ในวโรกาสฉลองครบรอบ 200 ปีกรุงเทพมหานคร และได้สมทบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 1,900 ทุน รวมมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด