ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันพฤหัสบดี 30 เม.ย. 2558  

เอสโซ่ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้วในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ – เอสโซ่ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้วในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล

มร. นีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยเฉพาะนักศึกษาและประชาชนแถบชายแดนที่สนใจ สอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลในโอกาสที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและจำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมตอบรับต่อการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานที่สำคัญในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชนอย่างเหมาะสม ด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ มีทัศนคติการให้บริการที่ดี อย่างมืออาชีพ

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด