ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันพฤหัสบดี 7 พ.ค. 2558  

ชมรมบริจาคโลหิตเอสโซ่ ร่วมโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ชมรมบริจาคโลหิต สโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ในปีนี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมงคลนี้ ชมรมบริจาคโลหิตเอสโซ่ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่บริจาคโลหิตครบ 600 ซีซี ขึ้นไป หรือ อย่างน้อย 3 ครั้งในปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกพนักงาน ได้มีส่วนร่วมในโครงการ โดยตั้งเป้าหมายจะให้ได้รับการบริจาคโลหิตรวมกันถึง 360,000 ซีซี เพื่อให้สภากาชาดไทยได้รับโลหิตบริจาคมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

ชมรมบริจาคโลหิตเอสโซ่ ก่อตั้งมาประมาณ 25 ปีแล้ว โดยปัจจุบันมีสมาชิกประจำประมาณ 110 คน ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท เอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ในแต่ละปี ชมรมฯ ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตที่อาคารเอสโซ่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกสามเดือน ซึ่งในปี 2557 สมาชิกชมรม ได้บริจาคโลหิตรวมกันได้ถึง 315,000 ซีซี

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด