ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันพฤหัสบดี 2 ก.ค. 2558  

เอสโซ่ร่วมกับมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ในโครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับชุมชน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ในโครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาและระบบการประปาเพื่อชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล

นายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 95,000 บาท แก่มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำและระบบการประปาของชุมชนบ้านพะนีกี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีนางสาววลัย จันทวิบูลย์  ผู้จัดการแผนกพันธกิจพระพร มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) เป็นผู้รับมอบ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำและระบบการประปาจากแหล่งน้ำบนเทือกเขาที่ห่างไกลให้แก่ชุมชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจากจำนวนประชากรและความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด