ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันศุกร์ 3 ก.ค. 2558  

เอสโซ่ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่ พันธมิตรทางการธุรกิจ และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อความยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

ในโอกาสนี้ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่คุณประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เพื่อสนับสนุนโครงการคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม

การร่วมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรม ปล่อยกุงกุลาดำจำนวน 1 ล้านตัว การสร้างบ้านปลาจากซั้งเชือก กิจกรรมธนาคารปูม้าเพื่อประชากรปูม้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เพื่อทำการฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ความรู้จากการวิจัย มาพัฒนาด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมไปกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีแหล่งอาหาร มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วย

บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 รวมถึงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดท้องทะเลบริเวณแหล่งปะการัง และชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จภายใต้โครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด