ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันศุกร์ 31 ก.ค. 2558  

เอสโซ่มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่ และพันธมิตรทางการค้า จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและโรงเรียนรอบศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการกีฬาให้กับเยาวชน

นายยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ฯ โดยความร่วมมือกับผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่ พันธมิตรทางการค้า และพนักงาน ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 360 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากโรงเรียนกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ต. คลองขุด อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในชุมชนที่บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

บริษัท เอสโซ่ฯ โดยฝ่ายการตลาดขายปลีก ร่วมกับผู้บริหารสถานีบริการ พันธมิตรทางการค้า และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคมหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ยังได้มีการมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจและรักการออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด