ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันอังคาร 27 ต.ค. 2558  

เอสโซ่รับรางวัลอาคารต้นแบบด้านความปลอดภัยอาคาร ประจำปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนางปวีณา ผาสุก ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายการตลาดขายปลีก เข้ารับรางวัลอาคารต้นแบบที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารความปลอดภัยอาคาร ประจำปี 2558 จากนายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในปีนี้ ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาพระราม 4 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม เนื่องจากเป็นป้ายโครงสร้างเหล็กที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงนโยบายด้านความปลอดภัยที่เคร่งครัดในทุกระดับขององค์กร และความมุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

รางวัล “อาคารต้นแบบที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารความปลอดภัยอาคาร” เป็นรางวัลที่กรุงเทพมหานครมอบให้แก่ผู้ประกอบการเจ้าของอาคารที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาคาร มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสร้างเสริมสมรรถนะด้านความปลอดภัยให้พร้อมรองรับภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเจ้าของอาคารสาธารณะและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอาคารให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด