ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันพุธ 23 มี.ค. 2559  

เอสโซ่ร่วมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ

มร. นีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

“บริษัทเอสโซ่ฯ และกลุ่มบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษา เพราะความก้าวหน้าทางการศึกษาจะช่วยสร้างโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษา และสร้างความเจริญให้แก่ประเทศและชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ด้วยการเพิ่มโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย” มร. นีล เอ. แฮนเซ็นกล่าว

เอสโซ่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 86 ทุนๆ ละ 10,000 บาท แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในระดับสูงเพื่อการพัฒนาสู่อนาคต บริษัทเอสโซ่ฯ จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดตั้งกองทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ในวโรกาสฉลองครบรอบ 200 ปีกรุงเทพมหานคร และได้สมทบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 2,000 ทุน รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด