ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันอังคาร 3 พ.ค. 2559  

เอสโซ่รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนายสุรเชษฐ์ คุณเดชานนท์  ผู้จัดการภาค การตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง และนายกุณต์ชาติ แก้วปิ่นทอง ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริษัท เพชรสุวรรณ พลังงาน จำกัด เข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากนาง ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง บริหารงานโดย บริษัท เพชรสุวรรณ พลังงาน จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ในด้านความปลอดภัย ความสะอาด ความพอเพียง รวมถึงการประหยัดพลังงาน ความสวยงาม และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและสารชีวภาพ

“ห้องน้ำของเราเป็นห้องน้ำรูปแบบใหม่ ให้ความสำคัญในด้านความสะอาด พร้อมทั้งมีบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย นอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงการลดการใช้สารเคมีในการล้างห้องน้ำ และหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” นายกุนต์ชาติ ผู้ประกอบการสถานีบริการเอสโซ่ บริษัท เพชรสุวรรณ พลังงาน จำกัด กล่าว

รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร เป็นรางวัลที่กรุงเทพมหานครพิจารณาและมอบให้แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของส้วมในสถานที่สาธารณะ เพื่อเชิดชูความมุ่งมั่นในการพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด