ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันศุกร์ 1 ก.ค. 2559  

เอสโซ่จับมือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน

ปทุมธานี – เอสโซ่มอบเงินสนับสนุนพันธกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนทั่วไทยอย่างต่อเนื่อง

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมเปิดโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชน

การสนับสนุนดังกล่าวประกอบด้วย “คาราวานวิทยาศาสตร์” ซึ่งจะนำนิทรรศการและชุดการทดลองวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ รวมถึงการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไปจัดแสดงตามโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ, โดมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ที่เด็กๆ สามารถสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในโดมวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, นิตยสาร อพวช. ที่ตีพิมพ์บทความวิทยาศาสตร์น่าสนใจน่ารู้ เช่น คอลัมน์เรียนรู้เรื่องวิทย์ผ่านภาพยนตร์ กระจายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ และการสนับสนุนการอบรมสัมนาครูวิทยาศาสตร์จากทั่วไทย โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มพลังงานสู่อนาคต เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมสามารถขยายองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่เยาวชนได้

“ที่จริงแล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา นอกจากการเรียนตามหลักสูตรทั่วไปแล้ว ที่อพวช. เราตั้งใจเปลี่ยนเรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่าย จับต้องได้ และเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นไปสู่เยาวชนทั่วประเทศ รวมถึงขยายโอกาสให้เด็กๆ ที่อยู่ห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าว

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เสริมว่า “เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่เอสโซ่ได้ร่วมมือกับอพวช. ในการสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพราะเรามีพันธกิจที่สอดคล้องกันที่จะส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เราเชื่อว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ว่าในรูปแบบใด จะช่วยจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีมากขึ้น และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ เป็นรากฐานที่ดีที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับตัวเยาวชนเอง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว”

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด