ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันอังคาร 4 ต.ค. 2559  

เอสโซ่สนับสนุนสตรีนักพัฒนาในการอบรมระดับสากลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นผู้นำ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีนักสังคมสงเคราะห์ โดยในปีนี้ ได้มอบทุนให้ตัวแทนจาก 3 องค์กรเพื่อสังคม เข้าอบรมหลักสูตรบริหารในโครงการ “ก้าวสู่ความเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนา” ครั้งที่ 64 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายระดับสากล
 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีนักสังคมสงเคราะห์ โดยในปีนี้ ได้มอบทุนให้ตัวแทนจาก 3 องค์กรเพื่อสังคม เข้าอบรมหลักสูตรบริหารในโครงการ “ก้าวสู่ความเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนา” ครั้งที่ 64 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายระดับสากล

คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณอารีรักษ์ สุภาพพุฒ  เจ้าหน้าที่แผนกอุปถัมภ์เด็ก มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 3 คนให้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ “ก้าวสู่ความเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนา” (Global Women in Management Program หรือ GWIM) ครั้งที่ 64 ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคคลสำหรับผู้บริหารสตรีในองค์กรเพื่อสังคมทั่วโลก ระยะเวลา 1 เดือน และพร้อมกันนี้ ได้มอบการสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ คุณพรทิพย์ กรรเชียง เจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์และระดมทุน จากมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ศูนย์เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่ และคุณเพียงใจ น้อยเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สาขาเชียงใหม่  จากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ด้วย

GWIM

คุณมงคลนิมิตร กล่าวถึงโครงการว่า “บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพสตรีเป็นอย่างมาก เพราะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอย่างครอบครัวไปจนถึงชุมชนขนาดใหญ่ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสตรีที่ทำงานในองค์กรเพื่อสังคมทั่วโลก โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อชุมชนอย่างเข้มแข็ง เราจึงหวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาใช้พัฒนาองค์กรของตนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการทำงานด้วยเครือข่ายในระดับสากลด้วย”

ในโครงการ จะมีการอบรมในหัวข้อ การสร้างความมั่นใจ  ความเป็นผู้นำ  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ทัศนคติต่อการทำงาน  การออกแบบธุรกิจ  การบริหารโครงการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานเพื่อสังคมจากหลากหลายประเทศ

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสตรีนักพัฒนาทั่วโลกนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น อย่างต่อเนื่อง และดำเนินงานโดยศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาประชากร (The Centre for Development and Population Activities หรือ CEDPA) ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร PLAN International USA องค์กรระดับโลกที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลก  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมส่งและสนับสนุนนักสงเคราะห์ชาวไทยเข้าร่วมในโครงการด้วย

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 02-262-4382, 02-262-4384

ปิด